Monday, December 21, 2009


Jai Shiv ShankerEmbed Code: Use this code for Orkut, Facebook

Shiv Ganga


Jai Shiv Shanker - Har Har Gange


Embed Code: Use this code for Orkut, Facebook

Shiv Moorti


Jai Shiv Shanker


Embed Code: Use this code for Orkut, Facebook

Shiv Parvati


Jai Shiv Shanker, Jai Parvati Mata

Embed Code: Use this code for Orkut, Facebook

Tuesday, September 1, 2009

Jai Shiv Shanker - Shiv Ji ki Aarti


Jaikara Shiv Shanker, Har Har Mahadev.


Jai Shiv Onkara Har Shiv Onkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Arddhagni Dhara.
Om hara hara Mahaadevaa...

Ekanan Chaturanan Panchanan Rajai,
Hansanan Garudasan Vrishvahan Sajai.
Om hara hara Mahaadevaa...

Do Bhuj Char Chaturbhuj Das Bhuj Te Sohai,
Tinon Roop Nirakhta Tribhuvan Jan Mohai.
Om hara hara Mahaadevaa...

Akshaymala Vanmala Mundmala Dhari,
Chadan Mrigmad Sohai Bhale Shashi Dhari.
Om hara hara Mahaadevaa...

Shvetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Brahmadik Bhootadik Sange.
Om hara hara Mahaadevaa...

Kar Men Shreshth Kamandalu Chakra Trishooldharta,
Jagkarta Jagharta Jag Palankarta.
Om hara hara Mahaadevaa...

Brahma Vishnu Sadashiv Janat Aviveka,
Pranvakshar Ke Madhye Yah Tinon Eka.
Om hara hara Mahaadevaa...

Trigun Shiv Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Manvanchhit Phal Pave.
Om hara hara Mahaadevaa...